Elektroosmóza

Velmi účinná technologie, která se hodí tam, kde nelze přerušit provoz a provádět stavební a výkopové práce, např. kvůli kabelům či sítím. Typicky se používá u historických a památkově chráněných objektů. Má vyšší pořizovací cenu, ale provoz je skoro zadarmo. Ačkoli běží na elektřinu, pracuje s mírným napětím a spotřeba je zanedbatelná, jen okolo pár kW ročně. Celý elektroosmotický systém Vám dodáme s nadstandardně dlouhodobou zárukou, s možností sledovat vývoj vlhkosti v rámci servisních prohlídek.

Jak funguje? Stejně jako strom získává vodu ze zeminy, vlhnou nám domy. Přírodní materiály, ze kterých stavíme, do sebe přirozeně tahají vláhu zespoda. Elektroosmóza dokáže zvrátit nasávání vlhkosti změnou polarity. V přírodě totiž voda při stejnosměrném napětí putuje od kladného k zápornému pólu. Technologie elektrické pole ve zdivu převrátí a nasměruje vodu naopak. Tedy v zamokřené zóně zdiva vytvoříme kladný pól a v zemině záporný. A vlhkost je pryč.

Elektroosmózu provádíme dvěma způsoby a při odvlhčení zdiva se spoléháme na tyto účinné elektro-fyzikální technologie – mírná drátová elektroosmóza WITRO® a aktivní elektroosmóza MATROLAN®. Liší se ve způsobu instalace, nárokem na prostor i rychlostí, s jakou odvlhčují.

Chcete vědět o elektroosmóze víc? Přečtěte si informace ZDE. Nebo se podívejte na jednoduché srovnání všech sanačních metod.

Mírná drátová elektroosmóza WITRO®

Využití všechny druhy stavebních konstrukcí a materiálů
Účinnost 90%
Životnost 90 let

Účinný systém pro vysoušení zdiva a odvlhčení objektů s extrémně dlouhodovou životností.

Účinnost
90%
Životnost
90%
Cena
100%
Nízká
Vysoká

Aktivní bezdrátová elektroosmóza MATROLAN®

Využití všechny druhy stavebně propojených konstrukcí z vodivého materiálu
Účinnost 70%
Životnost 70 - 80 let

Účinné odvlhčení objektů bez stavebních prací a s nízkými provozními náklady.

Účinnost
70%
Životnost
80%
Cena
80%
Nízká
Vysoká

Proč s námi? Protože elektroosmóza se neskrývá v kouzelné krabičce, kterou koupíte na e-shopu. Je to stavební technologie, ke které potřebujete řemeslníky. Navíc funguje jen na osazených konstrukcích, jinými slovy na stěnách, kde je nainstalovaná. Nevěříme na zázraky a používáme jen v praxi osvědčené technologie, které za sebou mají výsledky a splňují oborové normy.