Pro památkovou péči

K historickým a památkovým objektům přistupujeme s mimořádnou péčí. Jsme si plně vědomi významu kulturního dědictví, které nám zanechali naši předci. Ti dobře věděli, jak objekty stavět, aby vlhkosti přirozeně odolávaly. Přesto se na nich zub času, kolikrát společně s nevhodným stavebním zásahem, velmi negativně podepsal.

"Naše role je obnovovat, co dříve fungovalo. K neodborným zásahům jako zasypání funkčních větracích systémů docházelo v minulosti často. V první řadě se tedy snažíme o obnovu prvků, které tvořily přirozenou ochranu proti vlhkosti. Zároveň pracujeme s moderními technologiemi, které předchozí generace neměly k dispozici. Díky tomu jsme vždy schopni citlivě volit pouze neinvazivní sanační opatření, které památkám z dlouhodobého hlediska prospějí."

Petr Zlámal
specialista na sanaci památkových objektů

Jste majitelem historického objektu nebo památky? Bojujete s vlhkostí, nebo Vás čeká celková rekonstrukce?

S tímto Vám pomůžeme:

 • určíme koncepci sanace památky: postup a návrh sanace, včetně časového harmonogramu a rozpočtu
 • zkoordinujeme komunikaci s památkovou péčí (ukončeno získáním závazného stanoviska památkové péče)
 • nabízíme poradenství při získávání finančních prostředků pro sanaci památky

"Při návrzích pečlivě posuzujeme nejen samotné možnosti sanace a účel využití památky, ale také záměr vlastníka a požadavky památkové péče. Pro vlastníky a investory jsme schopni zajistit kooperaci s orgány památkové péče pro získání závazného stanoviska."

Petr Zlámal

Pro ochranu Vašich památek nabízíme tato neinvazivní sanační opatření:

 • Elektroosmóza – pro odvlhčení zdiva u všech typů historických objektů, bez přerušení provozu a stavebních prací. Dlouhodobá účinnost s téměř nulovými náklady.
 • Chemické injektáže – jako účinná ochrana zdiva před zemní vlhkostí. Nenechte zdivo objektu dále degradovat.
 • Systém odvětrávaných podlah – pro stálé a komfortní vnitřní prostředí. Zbavte se v objektu vlhkosti z podlahy a zvyšte tak tepelnou pohodu expozic a archivů.
 • Odvětrání vnitřních prostor – pro eliminaci nadměrné vzdušné vlhkosti vnitřních prostor objektu. Nenechte své vybavení a starožitnosti na pospas vzdušné vlhkosti.
 • Monitoring vnitřního prostředí – krátkodobě i dlouhodobě monitorujeme vnitřní klima pro udržení trvale vhodných podmínek. Mějte své expozice a exponáty pod kontrolou.
 • Povrchové úpravy – odborně navrhujeme obnovu povrchů pro historické a památkové objekty, od úprav pohledového (režného) zdiva až po skladby vápenných omítek (např. vápeno-trasové omítky, románské vápno, ruční přirozeně vápenné omítky chystané přímo na stavbě, vč. přísad konopného pazdeří, a jiné)
 • Jílové izolace – vhodné pro izolaci obvodového historického zdiva nebo pro ohradní zdi.
 • Protisolná opatření – eliminujeme sanytraci povrchů stěn a tvorbu lokálních vlhkostních map s nevzhlednými solnými výkvěty na povrchu zdiva.
 • Likvidace hub a plísní – účinně odstraníme nežádoucí kolonie hub a plísní, včetně problémové dřevomorky. Spory plísní, hub a jiných škodlivin účinně filtrujeme, a tak zamezíme jejich dalšímu šíření.

Reference a kontakt

Chcete znát osobní zkušenosti majitelů památek, kteří už vlhkostní problémy vyřešili?
Napište si o podrobné reference nebo kontaktujte našeho odborníka na památkové objekty Petra Zlámala, +420 607 007 104, zlamal@sanace-zdiva.cz