Pro projektanty a stavební firmy

Pro stavební projektanty

Dobrý stavební projekt potřebuje kvalitně vyřešenou sanaci. Máme největší projekční ateliér na trhu a připravíme pro Vás projektovou část sanace na míru. Autorizovaně zpracujeme vlhkostní průzkumy, koncepce a návrhy sanace včetně sanačních detailů, harmonogramu a rozpočtů – pro stavební i prováděcí projekty.

Klademe důraz na řešení a bezchybné provedení každého sanačního detailu. Známe správné technologické postupy a jsme pečliví. Nepodceňte sanační práce. Obraťte se na nás a projekt dopadne na jedničku.

Máme reálné představy a odborné oko. Jako autorizovaný dozor na stavbách víme, jak kvalitně zpracovat projekt sanace zdiva nebo koordinovat harmonogram a průběh sanačních prací s dalšími řemesly. Přesvědčte se. Podívejte se na naše referenční projekty.

Pro stavební firmy

Jako dodavatel specializovaných stavebních prací spolupracujeme se stavebními firmami na velkých i menších zakázkách. Nabízíme projekční práce, pomáháme s tvorbou rozpočtů a máme vlastní realizaci. Jsme spolehliví. Obchodní spolupráci vnímáme jako dlouhodobý a vzájemně prospěšný vztah založený na férovém jednání. Máme zkušenosti, šikovné řemeslníky, technologie a jsme inovativní. Práci odvádíme kvalitně a s nadstandardní zárukou.


Konzultace a kontakt

Pověřili Vás za správný výběr dodavatele sanačních prací, nebo jste rozpočtář a potřebujete se zeptat?
Konzultujte projekt sanace a spolupráci s naším specialistou Ing. Romanen Šipošem, +420 725 327 824, sipos@sanace-zdiva.cz.