Pro pojišťovny a realitní kanceláře

Škody a pojistné události

Vyřešte škodní událost hladce.

Zpracujeme podklady pro řešení pojistných událostí jako havárie vodovodních rozvodů, likvidace záplavových a zátopových škod. Provádíme přesnou diagnostiku vzniklých škod, včetně návrhu řešení a rozpočtu. Nezáleží, zda jste poškozený, nebo pojišťovna. Důležitý je včasný a odborný zásah, který zabrání vzniku dalších nákladů při odstraňování následných škod.

Reality a bydlení

Zjistěte přesný stav nemovitosti, kterou prodáváte, nebo kupujete.

Stavbu přesně diagnostikujeme a posoudíme z hlediska vlhkosti, včetně vyčíslení nákladů na případné sanační úpravy. Kupujete dům? Mějte jistotu, že je zdravý a bez skrytých vad. Prodáváte nemovitost? Nekazte si dobrou pověst a předejděte případným sporům. Posouzení je autorizované, tedy posvěcené kulatým razítkem.