Volejte ZDARMA 800 100 693

Diagnostika zdiva a návrh sanace zdiva

Diagnostiku zdiva a návrh sanace zdiva provádíme s využitím nejmodernějších metod a prostředků vzhledem k potřebám zákazníka.

Vlhkostní průzkum

  1. stanovení druhovosti a charakteru zdiva
  2. povrchové a hloubkové měření vlhkosti zdiva pomocí mikrovlnných přístrojů
  3. laboratorní vyhodnocení odebraných vzorků na vlhkost a chemické složení zdiva
  4. měření tepelných mostů a rosných bodů termokamerovými snímky
  5. měření teploty a relativní vlhkosti vnitřního prostředí
  6. celkové vyhodnocení průzkumu a návrhová opatření sanace zdiva

Hmotnostní vlhkost v konstrukcích složených z různých materiálů (cihla, pískovec, beton, apod.) měříme mikrovlnným vlhkoměrem v hloubce zdiva do 3 cm, do 30 cm a u historických masivních konstrukcí až do 90 cm. Pomocí teleskopické tyče jsme schopni měřit stávající vlhkost i ve vyšších úrovních konstrukce (např. klenby, stropy) a v obtížně přístupných místech. Vše bez mechanického zásahu do konstrukcí objektu.

Termokameru s přídavným širokoúhlým objektivem využíváme nejen pro účely vlhkostního průzkumu ve spodní stavbě či suterénních prostorách, ale i pro měření teplot konstrukcí větších budov (vhodné např. při projektech zateplování domu, zjišťování tepelných ztrát, tepelných mostů, apod.)

V rámci vlhkostního průzkumu zpracujeme i podklady pro řešení pojistných událostí (např. havárie vodovodních rozvodů, likvidace záplavových a zátopových škod aj.).

Ukázky diagnostiky zdiva

Diagnostika zdiva Diagnostika zdiva Diagnostika zdiva Diagnostika zdiva Diagnostika zdiva Diagnostika zdiva Diagnostika zdiva Diagnostika zdiva

Návrh sanace vlhkého zdiva

Nabízíme různé úrovně zpracování návrhů sanace zdiva od základního návrhu sanačních opatření a cenové nabídky až po rozsáhlé sanační projekty.

Naše návrhy sanace vlhkého zdiva jsou přehledné, se softwarovým zpracováním získaných výsledků a vysokou úrovní grafického výstupu, včetně doporučení nejvhodnějších metod sanace zdiva ve více variantách, dle potřeb daného objektu a vlastních možností investora.

Návrh sanace zdiva - měření teplot konstrukce pomocí termokamery, chladnější místa naznačují průběh vlhkostní mapy Návrh sanace zdiva - mikrovlnné měření - průběh vlhkostní mapy v hloubce zdiva do 3 cm a do 30 cm

Ke stažení

Reference

Logo Avalon

Avalon
obchodní centrum
Plzeň

Logo Vincentinum

Vincentinum
poutní kostel
Velehrad

Logo Mincmistrovský sklep

Mincmistrovský sklep
Brno

další reference
Nezávazná poptávka
mám zájem o více informací