Volejte ZDARMA 800 100 693

Chemická injektáž

Izolace vlhkého zdiva provádíme vytvářením infuzních vrtů s následnou tlakovou aplikací injektážního prostředku přes kovové nebo plastové napouštěcí ventily. Volba injektážního prostředku se citlivě navrhuje dle příčiny a stupně zavlhčení zdiva, zasolení zdiva, ale také druhu, charakteru a sourodosti zdiva. Aplikace tlakové chemické injektáže řeší dodatečnou horizontální i vertikální hydroizolaci základů proti vzlínající vlhkosti, mírně tlakové a tlakové vodě.

Tlakové injektáže provádíme pomocí

  • silikonových mikroemulzí,
  • silikonových krémů,
  • jednosložkových a dvousložkových polyuretanových pryskyřic,
  • akrylátových gelů.

Výhody chemické injektáže

  • rychlé a citlivé provedení izolace domu bez narušení provozu a statiky stěn objektu
  • možnost využití u stěn s nedostatečným manipulačním prostorem a výškovými rozdíly
  • možnost vytvoření rubové i plošné svislé hydroizolace
  • možnost těsnění i tlakové vody

Ukázky chemické injektáže

Chemická injektáž Chemická injektáž Chemická injektáž Chemická injektáž Chemická injektáž Chemická injektáž

Parametry technologie

Využití technologie: cihelné, kamenné a smíšené zdivo bez průběžné ložné spáry
Účinnost technologie: 80 %
Životnost technologie: 40 – 60 let dle použitého injektážního prostředku

Metody chemické injektáže

Mírně tlaková injektáž

Sanaci vlhkého zdiva provádíme také mírně tlakovou injektáží, která vytvoří ve zdivu izolační clonu proti vzlínající vlhkosti. Tato metoda chemické injektáže je vhodná pro objekty s nesourodým zdivem a širšími spárámi.

Rubová izolace zdiva

Chemická rubová izolace zdiva se využívá u suterénních stěn, kde nelze provést odkop a vložit svislou mechanickou izolaci. Tlaková chemická injektáž akrylátovými gely je tedy aplikovaná z vnitřní strany stěny do úrovně mezi stěnou a terénem, buď jako forma lokální opravy poškozené či jinak nefunkční stávající izolace nebo vytvoření zcela nové svislé izolace. Rubovou izolaci zdiva je možno použít jak proti vzlínající zemní vlhkosti, tak i spodní či podpovrchové tlakové vodě.

Plošná izolace vlhkého zdiva

Chemická plošná izolace vlhkého zdiva je obdobou výše uvedené dodatečné rubové izolace s tím rozdílem, že svislá izolace zdiva není vytvářena za stěnou tedy na jejím vnějším líci, ale v celém profilu (tloušťce) stěny. Předmětná chemická tlaková izolace proti vlhkosti se používá v případě, že za sanovanou stěnou je konstrukční mezera nebo nesourodá zemina. Její využití je taktéž i proti působení tlakové vody.

Ukázky plošné izolace zdiva

Plošná izolace vlhkého zdiva Plošná izolace vlhkého zdiva Plošná izolace vlhkého zdiva Plošná izolace vlhkého zdiva Plošná izolace vlhkého zdiva Plošná izolace vlhkého zdiva Plošná izolace vlhkého zdiva Plošná izolace vlhkého zdiva

Ke stažení

Celkové hodnocení

Využití: 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 90 %
Účinnost: 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 80 %
Životnost: 10% 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 60 %
Cena: 10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 50 %
srovnat všechny technologie

Reference

Ikona domku

Avalon
obchodní centrum
Plzeň

Ikona domku

Historická výpravní budova
železniční stanice
Ostrava - Svinov

Ikona domku

Bytový dům
ul. Resslova
Olomouc

další reference
Nezávazná poptávka
mám zájem o více informací