Volejte ZDARMA 800 100 693

Časté dotazy

 • Chtěl bych si nechat podřezat rodinný dům. Kolik by mě to stálo?

  Nejlepším a pro Vás nejlevnějším způsobem bude, když nás budete kontaktovat prostřednictvím bezplatné zelené linky 800 100 693 nebo na e-mailu prins@sanace-zdiva.cz, kde nám stručně popíšete vlhkostní problém na Vašem objektu a zanecháte nám platné kontaktní údaje. Tento kontakt bude u nás neprodleně zpracován a předán odbornému stavebnímu technikovi, který s Vámi telefonicky zkonzultuje všechny Vaše potřeby a dotazy, doporučí Vám optimální způsob sanace a sdělí Vám přibližnou cenovou relaci vybrané technologie, vč. možnosti nezávazné prohlídky přímo na místě řešeného objektu.

 • Kde naleznu ceník jednotlivých technologií izolace a sanace zdiva?

  Cenu, kterou Vám sdělíme po telefonu na základě popisu objektu, je nutno brát pouze jako cenu orientační. Přesná a konečná cena jednotlivých technologií izolace a sanace zdiva je nejlépe posouzena přímo na smluvené prohlídce, kde Vám náš specializovaný stavební technik (dle stavu a charakteru zdiva, jeho připravenosti a předpokládané obtížnosti provádění sanace) citlivě navrhne nejoptimálnější řešení vlhkostního problému vzhledem k charakteru objektu a Vašim možnostem.

 • Jaká technologie sanace zdiva je pro mě nejlepší?

  Nelze jednoznačně říci, která technologie izolace a sanace zdiva je nejlepší či nejhorší. Na základě dlouhodobých zkušeností, je dobré posuzovat danou technologii spíše podle toho, zda je přímo pro Váš objekt vhodná a zda Vám plnohodnotně vyřeší problém s vlhkostí. Prostě řečeno, každá technologie se hodí na něco více a na něco méně. Proto pro volbu „pro Vás té nejlepší technologie” nabízíme bezplatné a nezávazné prohlídky, s návrhem vhodných sanačních opatření a zpracováním konkrétní cenové nabídky.

  Díky vlastnímu ucelenému programu technologií izolace zdiva a sanace zdiva nabízíme zákazníkovi optimální či variantní způsoby řešení, s maximální vhodností zvolené technologie vzhledem k charakteru vlhkého objektu a možnostem jeho vlastníka. Nejsme tak nuceni volit neúčelné a dražší technologie izolace a sanace zdiva tam, kde to není potřeba. Naopak, ke každému objektu i zákazníkovi se snažíme přistupovat individuálně, volíme spolehlivé a optimální řešení i s ohledem na celkovou finanční náročnost.

 • V  časopise jsem zahlédl odborný článek o elektroosmóze. Jak to vlastně funguje a kolik stojí?

  Fyzikální principy a účinky elelektroosmózy jsou historicky známy již stovky let a její první praktické využití v průmyslové oblasti je datováno asi před 70 lety. V oblasti sanace vlhkého zdiva se elektroosmóza úspěšně využívá přes 20 let. Systém pro vysoušení zdiva a odvlhčení objektů je založen na elektro-fyzikálním principu osmózy, kdy je pomocí ve zdivu instalovaných katod a anod permanentně vytvářeno umělé elektromagnetické pole, které zabraňuje zpětnému vzlínání vlhkosti do konstrukcí objektu. Stávající vlhkost ve zdivu, ke které se vážou i soli, je tak zpětně zatlačována do podloží a vně z konstrukcí objektu. Tato nedestruktivní metoda postupného vysoušení a odvlhčení různého druhu zdiva je vhodná především pro rodinné a bytové domy, administrativní či památkové objekty, tedy všude tam, kde je zaručena vodivost materiálů, provázanost konstrukcí a dostatečný zemní odpor.

  Naše společnost PRINS jako jediný subjekt na českém trhu nabízí 2 druhy elektroosmóz - aktivní bezdrátovou a mírnou drátovou elektroosmózu, které oproti alternativním typům osmóz splňují stanovené oborové normy pro oblast sanace vlhkého zdiva. Na základě charakteru daného objektu tak můžeme optimálně volit účinný způsob odvlhčení s nabídkou zkušebního provozu, dlouhodobých záruk a sledování stavu vývoje vlhkosti v konstrukcích objektu, vč. záručního i pozáručního servisu celého systému elektroosmózy.

 • Mám zájem udělat injektáž. Kolik by mě to stálo?

  Chemickou injektáž provádíme tlakově i beztlakově podle toho, jak je chemická směs, která vytváří ve zdivu izolační clonu proti vlhkosti, do zdiva napouštěna. Proto je zpravidla u chemických injektáží nejprve vhodné posoudit charakter a možnosti zdiva vlhkého objektu pro optimální výběr chemického složení aplikované směsi. Vlhké zdivo napouštíme zjm. akrylátovými gely, polyuretanou pryskyřicí či silikonovou mikroemulzní, a to podle charakteru zdiva.

  Proto nám zašlete poptávku, ve které nám postačí základní údaje o typu a velikosti Vašeho objektu, délce a tloušťce stěn a druhu zdiva (např. rodinný dům, půdorysná plocha 10 x 10 m, tloušťka stěn Ø 45 - 60 cm, cihelné zdivo), a to i s Vaším kontaktem pro případné doplňující dotazy, a my Vám obratem vypracujeme cenovou nabídku přímo pro Váš objekt.

 • Provádíte izolace a sanace zdiva na všech typech objektů?

  Izolace zdiva a sanace zdiva provádíme u všech druhů konstrukcí (v cihelném, kamenném či ve smíšeném zdivu) a na všech typech objektů (zjm. rodinné a bytové domy, podnikatelské objekty, sociální a administrativní budovy - úřady, školy, skolky a jiné). Poměrně často se také zaměřujeme i na církevní a památkově chráněné objekty jako jsou kapličky, kostely, katedrály a různé památkové objekty.

  Aktuálně náš výrobní program obsahuje veškeré moderní i dlouhodobě osvědčené způsoby a technologie izolace a sanace zdiva. Proto jsme schopni realizovat vybrané sanační opatření v podstatě na jakémkoliv objektu, a to i ve složitějších či náročnějších podmínkách, vč. kombinace jednotlivých technologií.

 • Mohu bojovat proti vlhkému zdivu i svépomocí?

  Určitě ano, ale spíše doporučujeme prevenci v podobě sanačních opatření, které zamezí možnému přechodu vlhkosti do konstrukce objektu, ať už ze spodní stavby či z bočního terénu. Existují však objekty, kde se mechanická izolace proti vlhkosti z technických důvodů nedá realizovat a kde rovněž nic nezmůžeme proti přírodním živlům, jakým je např. povodeň, záplavy, vodovodní havárie, a jiné.

  Jestliže už řešíte na svém objektu problémy s vlhkostí jakéhokoliv charakteru, určitě nic před zamýšlenou svépomocí nepokazíte, když se nejdříve poradíte se specialistou v oblasti sanace zdiva. Z našich dlouhodobých zkušeností těmto lidem silně doporučujeme, aby se před vlastní sanací svého domu alespoň poradili s vhodným odborníkem v dané oblasti. Naše společnost nabízí poradenství bezplatně, a to na naší zelené lince 800 100 693, či osobně při prohlídce objektu.

Kontakt

Ing. Josef Kolář - PRINS
Havlíčkova 1289/24
750 02  Přerov

800 100 693 prins@sanace-zdiva.cz

Chci se také zeptat
kontaktní formulář